Wzór wypowiedzenia OC zgodny z 3 trybami wypowiedzenia