Regulamin

Informujemy że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marcin Drygiel Ubezpieczenia NIP 8252183062 REGON 380509657 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wyliczenia składki ubezpieczenia oraz zawarcia umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego i nie będą udostępniane innym odbiorcom prócz wskazanym w umowie.
3) Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
4) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
5) posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• przenoszenia danych,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.